جلسه معاونین فرهنگی دانشکده ها در روز شنبه 9 اردیبهشت ساعت 12 الی 13 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی برگزار شد و پیرامون برنامه های هفته معلم 20170429_125455و تصمیم گیری در خصوص فعالیت های فرهنگی دانشکده ها بحث و تبادل نظر گردید

Print Friendly