جلسه توديع ومعارفه معاونت فني ودانشجويي دانشكده  مهندسي عمران

درروز يكشنبه مورخ 96/2/3 جلسه توديع و معارفه معاونت فني و دانشجويي دانشكده مهندسي عمران با حضور مسئولين دانشكده، نماينده معاون فرهنگي دانشگاه و كاركنان دانشكده برگزار شد. در اين جلسه ابتدا رئيس دانشكده، دكتر غفارپور  جهرمي ضمن خوشامدگويي به همه حاضران به بيان ديدگاههاي راهبردي دانشكده و سياست‌هاي آن در حوزه فني و دانشجويي پرداختند. در ادامه آقاي دكتر عباس ماليان ضمن بيان گزارشي از عملكرد خود از همكاري همه مجموعه در طول دوران مسئوليت تشكر كردند. همچنين جناب آقاي دكتر مسعود شيرازيان بعنوان معاونت فني دانشكده  به بيان برنامه‌هاي خود پرداختند. در خاتمه با اهداي هدايا و لوح تقدير از جناب دكتر ماليان تقدير تشكر به عمل آمد

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87.

Print Friendly