انجمن علمی گرافیک طی مراسمی در هفته گرافیک با دعوت از استاد علی هاشمی شهرکی تصویرگر و همچنین سرکار خانم افسانه پاکرو از بازیگران سینما و تلویزیون ضمن تقدیر از photo_2017-04-30_01-11-16اساتید خود با برنامه های متنوع مراسم با شکوهی برگزار کردند.

Print Friendly