جشنواره باز آفرینی زیر نظر معاونت دانشجویی برگزار می شود.آقای دکتر محمد سلطانی مدیر امور دانشجویی هدف از برگزاری جشنواره را ترویج و حمایت از خلق آثار نو آورانه در راستای اقتصاد مقاومتی و حفظ محیط زیست عنوان نمود

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa2

Print Friendly