دانشجویان عزیز درس های الکترونیکی ترم 2 سال تحصیلی 95 برای استفاده شما عزیزان، به روزرسانی شده است. جهت استفاده از آنها از طریق ورود به پورتال و انتخاب سامانه آموزش الکترونیکی، اقدام بفرمایید.

Print Friendly