روز شنبه به تاریخ 96/2/30 کارگاه آموزشی ردیابی چشم(کاربرد مهارت های جستجوی بینایی در علوم ورزشی) برای دانشجویان کارشناسی ارشد رفتار حرکتی برگزار کردید  این کارگاه  به مدرسی آقای احمد قطبی و به همت گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید .

 

dscn1664

dscn1671

dscn1654 dscn1653 dscn1650

Print Friendly