مسابقه ی برنامه نویسی سطح 1 (مبانی کامپیوتر) در روز سه شنبه مورخ 96/2/19 از ساعت 8:30 الی 12:30 با حضور رئیس و معاونین دانشکده و جمعی از اساتید توسط خانم ها دکتر ترابی و دکتر کیانیان و انجمن علمی کامپیوتر در سایت دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید. شرکت کنندگان از دانشجویان ورودی جدید از دانشکده ی مهندسی کامپیوتر و دیگر دانشکده های دانشگاه شهید رجایی حضور به عمل آوردند. این مسابقه با سه هدف یادگیری، تمرین و رقابت در میان دانشجویان برگزار شد که در پایان تیم های Venus با اعضای علی رسولی و رضا احمدی سبزوار و امین لطیفی منش، تیم کلاسیک با اعضای علی امن زاده و زهرا ایمان و حسین آشفته و تیم  AAD با اعضای احمدرضا عرب مختاری و داود صفری و سید عباس حسینی برنده ی مسابقه شدند.

dsc_0100 dsc_0120 dsc_0147

Print Friendly