قابل توجه دانشجویان ورودی جدید نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

دانشجویان روزانه و شبانه مقطع کارشناسی ورودی بهمن 95 جهت انجام طرح پایش سلامت جسم وروان بر اساس جدول زمان بندی زیر از ساعت 9 الی 15:45 با تکمیل فرم های مربوطه به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نمایید . شرکت همه دانشجویان در این طرح ضروری و الزامی است . و پس از پایان زمان اختصاص داده شده جهت انجام طرح این زمان قابل تمدید نمی باشد . در صورت نداشتن پرسشنامه از سایت دانشگاه قسمت معاونت دانشجویی واحد مرکزمشاوره قابل دسترسی می باشد .

 

روز و تاریخدانشکده
 یکشنبه  1/12/95 دانشکده برق
 دوشنبه 2/12/95 دانشکده برق
 سه شنبه 3/12/95 دانشکده برق دانشکده عمران
 چهارشنبه 4/12/95 دانشکده عمران
شنبه 7/12/95 دانشکده مکانیک
  یکشنبه 8/12/95 دانشکده مکانیک
 دوشنبه 9/12/95 دانشکده مکانیک دانشکده معماری
سه شنبه 10/12/95 دانشکده معماری
چهارشنبه 11/12/95 دانشکده کامپیوتر
 شنبه 14/12/95 دانشکده کامپیوتر
 یکشنبه 15/12/95 دانشکده کامپیوتر

مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشگاه

 

Print Friendly