گزارش اردوی زیارتی – تفریحی مشهد مقدس ( طرح تشرف رضوی)

مقدمه:

 این اردو در دو بخش جداگانه خواهران و برادران دانشجو ودر دو زمان مجزا با هماهنگی و حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری برنامه ریزی و اجرا شد . جزییات به شرح ذیل است :

الف- اردوی دانشجویی مشهد مقدس ویژه برادران دانشجو

اهداف: ارتقا بینش دینی و تعمیق باور های مذهبی در دانشجویان

برنامه ها: زیارت – نماز جماعت –  تفریح در سد چالیدره – شرکت در برنامه های دارالهدایه – بازدید از موزه – پذیرایی تمام نوبت ها بجز وعده های رفت و برگشت از سفره رضوی و یک نوبت شام صرف شده در مهمانسرای حرم

تعداد شرکت کنند گان : 80 نفر

وسیله رفت و برگشت : قطار

 محل اسکان : هتل واقع در خ امام رضا ( ع) هشتم

 زمان برگزاری: 4 تا 9 اسفند


photo_2017-03-06_16-12-25 photo_2017-02-25_14-00-24 10000

ب- اردوی دانشجویی مشهد مقدس ویژه خواهران دانشجو

اهداف: ارتقا بینش دینی و تعمیق باور های مذهبی در دانشجویان

برنامه ها: زیارت –  نماز جماعت- تفریح در سد چالیدره – شرکت در برنامه های دارالهدایه – بازدید از موزه – شرکت در نشست های فرهنگی – پذیرایی تمام نوبت ها بجز وعده های رفت و برگشت از سفره رضوی و یک نوبت ناهار صرف شده در مهمانسرای حرم

تعداد شرکت کنند گان : 31 نفر

وسیله رفت و برگشت : قطار

 محل اسکان : هتل واقع در خ امام رضا ( ع) هشتم

زمان برگزاری: 7تا 12 اسفند

100002 photo_2017-03-06_16-14-54

Print Friendly