دوره آموزشی با عنوان” روزنامه نگاری مقدماتی ”
پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۷ در محل آمفی تاتر معاونت فرهنگی واجتماعی برگزار شد. ۲۲ نفر از دانشجویان در این دوره شرکت کردند و در این دوره باموادقانونی مرتبط از قانون اساسی و قانون مطبوعات و آیین نامه نشریات دانشجویی آشنا شدند بعلاوه مباحثی در زمینه گزارش، خبر، تیتر، لید، مقاله مطبوعاتی و… آموزش داده شد.
دانشجویانی که این دوره را سپری می کنند، می توانند با ارایه گواهی نامه این دوره در خواست مجوز برای انتشار نشریات دانشجویی را ارایه نمایند و پس از اخذ مجوز از کمیته ناظر برفعالیت های دانشجویی نشریه مورد نظر خود را با حمایت مالی معاونت فرهنگی و اجتماعی منتشر نمایند.

photo_2017-05-06_12-38-07 photo_2017-05-06_12-38-28 photo_2017-05-06_12-38-35

Print Friendly