در روز دوشنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه خوابگاه حافظ میزبان مسئولین دانشگاه بود. حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج اقای فضلعلی مسئول محترم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، جناب آقای مهندس نیکونژاد معاون محترم فرهنگی و اجتماعی، حجه الاسلام و المسلمین حاج اقای فتحی معاون محترم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه و آقای مهندس کلانتری معاون مدیر فرهنگی و اجتماعی.

حضور این عزیزان در مراسم جشن اعیاد شعبانیه بود. مراسمی دانشجویی که در این مراسم مولودی خوانی، مسابقه و… ارائه گردید و دانشجویان از سخنان حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای فضلعلی بهره بردند.

این مراسم و جشن بعد دیگری هم داشت. آغاز فعالیت دوره جدید شورای فرهنگی خوابگاه حافظ.

حضور مسئولین دانشگاه در این مراسم نشان دهنده اهمیت فوق العاده فعالیت های فرهنگی خوابگاه ها می باشد. بر این اساس آقایان  صداقت زاده، فاریابی و حافظ علویان به عنوان اعضاء اصلی و آقایان مرادیان و خلیلی به عنوان اعضاء علی البدل احکام خویش را از آقای مهندس نیکونژاد و حجه الاسلام فضلعلی دریافت نمودند.

در انتها با اعطاء لوح سپاس با امضاء معاونت فرهنگی و اجتماعی،  از دست اندرکاران این انتخابات تقدیر و تشکر گردید.

Print Friendly