اولین سری از برنامه های تأتر خیابانی امروز دوشنبه 28 فروردین ماه در چهارراه مکانیک برگزار شد. تئاترهای خیابانی در برگیرنده مضامین اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و … هستند که به کمک تکنیک‌های خاصی به مخاطب ارائه می‌شوند. در نمایش‌های خیابانی بازیگر و تماشاگر معنای دیگری می‌یابند، با هم یکی می‌شوند و گاهی جایگاهشان با یکدیگر عوض می‌شود. در واقع می توان گفت که تأتر خیابانی برای دست یابی به اهداف خاص فرهنگی، سیاسی، آموزشی و نیز برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی می باشد. به همین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه های ویژه ای برای این منظور تدارک دیده است که معاونت فرهنگی و اجتماعی اولین دوره آن را برگزار نمود.

photo_2017-04-17_16-47-09 photo_2017-04-17_16-47-45 photo_2017-04-17_16-47-48 photo_2017-04-17_16-47-52 photo_2017-04-17_16-47-56 photo_2017-04-17_16-47-59 photo_2017-04-17_16-48-03

Print Friendly