ایستگاه شعر داغ به ایستگاه ششم خود رسید.

این برنامه در هوای بارانی روز یکشنبه مورخ 96/1/27 ،ساعت 9:30 در چهارراه مکانیک با استقبال دانشجویان برگزار شد.

در این هفته بروشوری در مورد خلیج همیشه فارس ایران توزیع شد.

photo_2017-04-16_16-56-30 photo_2017-04-16_16-56-37

Print Friendly