اولین جلسه کارگاه شعر در سال 1396 روز دوشنبه مورخ 21 فروردین در کلاس 102 دانشکده علوم انسانی  از ساعت 12:30 برگزار گردید.

این هفته آقای سیدعماد موسوی بداهه سرایی را مورد کنکاش و پژوهش قرار داد و بخشی از نکات آن را برای شرکت کنندگان بیان نمود. در این کارگاه تنی چند از دانشجویان آثار خویش را ارائه دادند.

جلسه امروز یک نکته قابل توجه داشت و آن نیز استقبال ورودی های جدید (بهمن ماه 1395) از این کارگاه بود.

photo_2017-04-10_18-04-38

Print Friendly