ایستگاه شعر داغ به ایستگاه پنجم خود در خط نوروز رسید !!!!

این هفته برنامه از ساعت 9:35 در چهارراه مکانیک در تاریخ 96/1/20 برگزار شد که با استقبال همیشگی دانشجویان همراه بود.

در این برنامه با چای از دانشجویان پذیرایی شد و تراکت هایی به نوشته ی یکی از دانشجویان علاقه‌مند به نثر ادبی توزیع شد.

به امید احداث ایستگاه های بعدی !!!

photo_2017-04-09_11-31-34 photo_2017-04-09_11-32-11 photo_2017-04-09_11-32-16 photo_2017-04-09_11-32-20 photo_2017-04-09_11-32-24 photo_2017-04-09_11-32-28 photo_2017-04-09_11-32-32 photo_2017-04-09_11-32-41

Print Friendly