این هفته نیز کانون های شعر و ادب و دبیران جوان کارگاه های خویش را برگزار کردند. صفری دبیر کانون شعر و ادب مثل همیشه کلاس 102 دانشکده علوم انسانی را میزبان کارگاه شعر نمود و دانشجویان در روزدوشنبه 18 اردیبهشت ماه در این کلاس حضور یافتند و از رهنمودهای سیدعماد موسوی مدرس این کارگاه بهره بردند.

photo_2017-05-09_12-50-23 photo_2017-05-09_12-50-53

اما کلاس 502 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی نیز میزبان کانون دبیران جوان بودند. باقری دبیر کانون در دو روز ( یکشنبه 17 اردیبهشت  و دوشنبه 18 اردیبهشت) دانشجویان دختر و پسر را گرد آورد تا مهارت های نوشتن خط خوش را تمرین و تقویت کنند.

photo_2017-05-09_12-52-01 photo_2017-05-09_12-52-19

Print Friendly