مرحله فینال جشنواره لیگ تدریس برتر همچنین اختتامیه آن شنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 8:30 الی13 باحضور و استقبال بی نظیر دانشجویان دبیری همچنین مسئولین محترم دانشگاه در سالن شهید تهرانی مقدم به سرانجام رسید. باقری دبیر کانون دبیران جوان در این باره اعلام نمود که مراسم با استقبال خوب و پرشور دانشجویان و حضور مسئولین دانشگاه همراه بوده است. در این مراسم آقای مهندس نیکونژاد معاون فرهنگی و اجتماعی، جناب آقای دکتر احمدی مدیر فرهنگی و اجتماعی، جناب آقای دکتر جعفرپور معاون دانشجویی، فرهنگی و فنی دانشکده علوم انسانی، آقای دکتر مشفق و دکتر کاظم زاده و آقای حاجی قاسمی و آقای شیخ شعبانی نیز حضور داشتند. وی در ادامه افزود در این مرحله نیز دانشجویان دبیری شاهد هنر نمایی دانشجویان شرکت کننده در اولین جشنواره لیگ تدریس برتر بودند

 طی این برنامه به نفرات برتر اولین جشنواره لیگ تدریس برتر جوایز نقدی و گواهی های معتبر بسیار نفیسی که در نظر گرفته شده بود اهدا گردید. نفرات برگزیده عبارت بودند از:

آقای رضا فراهانی (رتبه اول)، آقای وحید گلشنی (رتبه دوم)، خانم زهرا جمالی (رتبه سوم)،  خانم سمانه سرباز (رتبه چهارم)، محسن منوری (رتبه پنجم)، مریم فتاحی (رتبه ششم)

که این شرکت کنندگان هریک علاوه بر دریافت جایزه نقدی، گواهی 8 نمره درس کارورزی1، لوح تقدیر با امضاء معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و گواهی حضور در اولین جشنواره لیگ تدریس برتر با امضاء مدیر فرهنگی و اجتماعی را دریافت کردند.

آقای ابوالفضل محمدی پیروز (رتبه هفتم)، محبوبه شاه­حسینی (رتبه هشتم)، حمیدرضا استقامت (رتبه نهم) و محمدرضا انصاری (رتبه دهم) را به دست آوردند که از سوی ستاد این برنامه گواهی 8 نمره ای درس کارورزی1، لوح تقدیر با امضاء معاونت فرهنگی و اجتماعی و گواهی حضور در جشنواره با امضاء مدیر فرهنگی و اجتماعی اعطاء گردید

photo_2017-05-08_11-15-18 photo_2017-05-08_11-16-10 photo_2017-05-08_11-16-14 photo_2017-05-08_11-16-20 photo_2017-05-08_11-16-25 photo_2017-05-08_11-16-34 photo_2017-05-08_11-16-38 photo_2017-05-08_11-16-47 photo_2017-05-08_11-16-52 photo_2017-05-08_11-17-01

Print Friendly