بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری اردوهای برون شهری اردوی تفریحی گردشگری دماوند در روز 14 اردیبهشت ماه برگزار گردید. احسانی دبیر کانون گردشگری اعلام کرد که دانشجویان همگی در متروی فدک تجمع کرده بودند تا به وسیله نقلیه دانشگاه به سمت دماوند حرکت کنند. صبحانه نیز در مسیر توزیع شد. دانشجویان در حدود ساعت 11 به چشمه اعلا رسیدند و از طبیعت و مناظر آن بهره بردند. پس از طرف نهاردر ساعت 13 به تهران بازگشتند.

photo_2017-05-06_12-41-50 photo_2017-05-06_12-42-37 photo_2017-05-06_12-42-41 photo_2017-05-06_12-42-45

Print Friendly