گیاه یک پایه ی اساسی وجود است؛ ولی متأسفانه ما گیاه و درخت را با این چشم نگاه نمی کنیم. از این روست که مراتع تخریب می شوند، جنگل ها تخریب می شوند و درخت ها و باغ ها در محیط های شهری – حتی در محیط های غیر شهری، احیانا به توهم منافع موهوم – از بین می روند.
(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار وزیر و مسؤولان جهاد سازندگی در هفته‌ی منابع طبیعی 14/12/1377. )

در ایران روز 15 تا 22اسفندماه به عنوان هفته منابع طبیعی نام گذاری شده است.
از این رو کانون محیط زیست دانشگاه شهید رجایی به برگزاری مراسمی با عنوان درختکاری با حضور آقای عظیمی و دانشجویان در روز سه شنبه مورخه 17/12/1395 اقدام نمود.

photo_2017-03-08_18-29-27 photo_2017-03-08_18-29-30

Print Friendly