جشنواره لیگ تدریس برتر  دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه در دوره مقدماتی اول، روز دوم خود را نیز باحضور پرشور دانشجویان دبیری پشت سر گذشت. باقری دبیر کانون دبیران جوان در مورد روز دوم این مسابقه توضیح داد که  دانشجویان دبیری در دو گروه 15 نفره و در مجموع 30 نفر در دانشکده علوم انسانی و حضور اساتید گرامی تدریس کردند. وی در ادامه افزود که در این هفته در دو روز مسابقه تاکنون 60 نفر از دانشجو معلمان استعدادها و مهارت های خود در زمینه فن معلمی به نمایش گذاشتند. پس از اتمام مرحله مقدماتی، مرحله نهایی انجام خواهد گرفت و در روز 16 اردیبهشت ماه طی آیینی لوح تقدیر و جوایز برگزیدگان و سایر شرکت کنندگان اهداء خواهد گردید.

از حواشی مثبت دومین روز این جشنواره حضور ریاست محترم دانشکده علوم انسانی،سرکار خانم دکتر کاشانیها  در بین دانشجویان دبیری بود.

photo_2017-04-25_10-49-45 photo_2017-04-25_10-49-50 photo_2017-04-25_10-49-54 photo_2017-04-25_10-50-02 photo_2017-04-25_10-50-05 photo_2017-04-25_10-50-10 photo_2017-04-25_10-50-16 photo_2017-04-25_10-50-20

Print Friendly