انجمن علمی تربیت بدنی به مناسبت مبعث پیامبر اسلام در درب ورودی دانشکده علوم ورزشی  برنامه پذیرایی تدارک دید. در روز چهارم اردیبهشت ماه از دانشجویان با شرینی و شربت پذیرایی گردید .

 photo_2017-04-24_19-00-58

Print Friendly