با تمهیدتات اندیشده شده با وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی در روز 29 فروردین اولین اردوی بازدید از مجموعه تاریخی گلستان برگزار گردید. این برنامه از ساعت 12 آغاز و تا ساعت 15 ادامه یافت و حدود 30 نفر از دانشجویان با بخش های مختلف این موزه تاریخی آشنا شدند.

photo_2017-04-19_11-47-23 photo_2017-04-19_11-48-17 photo_2017-04-19_11-48-25 photo_2017-04-19_11-48-29

Print Friendly