این هفته همانند 5 هفته گذشته در روز 28 فروردین از ساعت 12:30کارگاه شعر در دانشکده علوم انسانی کلاس 102 برگزار گردید. صفری دبیر کانون شعر و ادب اعلام کرد که مطالب ارائه شده طوری بوده است که استقبال دانشجویان را به همراه داشته است. در روزهای اول تشکیل کارگاه تعداد شرکت کنندگان اندک بوده است ولی اکنون عملا کلاس پر می شود و با این نحوه باید برای مکان چاره ای اندیشده شود. لازم به ذکر است که مدرس دوره سیدعماد موسوی می باشد که عامل مهم جذب دانشجویان به این کارگاه می باشد.

photo_2017-04-18_08-38-53 photo_2017-04-18_08-38-57 photo_2017-04-18_08-39-23 photo_2017-04-18_08-39-29

Print Friendly