در هفته چهارم فروردین کارگاه های خط به صورت جداگانه برای دانشجویان دختر و پسر دانشگاه برگزار گردید. کلاس 501 دانشکده معماری و شهرسازی از ساعت 12 لغای 13:30 روز یکشنبه مورخ 27 فروردین و دوشنبه مورخ 28 فروردین میزبان دانشجویان بود.

photo_2017-04-18_08-31-27 photo_2017-04-18_08-32-00

Print Friendly