Print Friendly

اولین دوره از کارگاه های روزنامه نگاری مقدماتی در روز چهارشنبه 30 فروردین برگزار می گردد.

خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی ساعت برگزاری این کارگاه را 13:30 لغایت 18 اعلام نمود. وی در ادامه افزود که دانشجویان و علاقمندان می توانند از 27 لغایت 29 (در مدت 3 روز) به معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه کنند و با پرداخت مبلغ 200هزار ریال در این کارگاه ثبت کنند.

لازم به ذکر است که به شرکت کنندگانی که این دوره را با موفقیت طی نمایند گواهی نامه معتبر داده خواهد گردید.

محل برگزاری کارگاه هم سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.

photo_2017-04-16_17-31-40 photo_2017-04-16_17-31-58