به لطف خداوند منان در روز یکشنبه مورخ 24 بهمن ماهباحضور خوب و فعال جمعی از دانشجویان دبیری برنامه کافه دبیری 3 باموضوع معلم اثر بخش باحضور شریف دکتر سعید جعفرپور برگزار شد.
دراین جلسه موضوعات مختلفی پیرامون اثربخشی معلم مورد گفت وگو و بحث قرارگرفت
همه تلاش خادمان فرهنگی در کانون دبیران جوان سعی برافزایش “شناخت” و “توانمندی” دانشجویان دبیری برای انجام شغل شریف معلمی است.

Print Friendly