اکران دانشگاهی مستند های اجتماعی در اولین روز با نام”جای خالی آقا یا خانم ب” امروز ساعت 12/30 در سالن علامه جعفری  با استقبال نسبی دانشجویان انجام گرفت.

photo_2017-03-07_11-43-04 photo_2017-03-07_11-43-19 photo_2017-03-07_11-43-23

Print Friendly