برنامه های کانون شعر و ادب پارسی برگزار گردید. آقای علی صفری در این باره توضیح که هفته ی اول ایستگاه شعر با حضور اعضای خوب کانون و دانشجویان عزیز و شعر دوست برگزار گردید.

در این برنامه که از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰  اول اسفند ماه در چهارراه مکانیک برگزار شد، از دانشجویان با چای پذیرایی شد و به هر کدام از علاقمندان برگی از شعر های دانشجویان دانشگاه اهدا گردیده شد.

photo_2017-02-25_09-13-50 photo_2017-02-25_09-13-55 photo_2017-02-25_09-13-58 photo_2017-02-25_09-14-02

Print Friendly