به همت عزیزان فرهنگی ایستگاه شعر داغ به هفته ی دوم رسید.

آقای صفری دبیر کانون شعر و ادب از استقبال دانشجویان از این برنامه خبر داد واعلام نمود که به هم دلیل پذیرایی تدارک دیده به سرعت به اتمام رسید عکس های زیر نشان دهننده استقبال دانشجویان از این نوع برنامه های فرهنگی است. برنامه هایی که با فرهنگ بومی و ملی اسلامی منطبق است.
photo_2017-03-02_05-30-35 photo_2017-03-02_05-30-45 photo_2017-03-02_05-30-49 photo_2017-03-02_05-30-57 photo_2017-03-02_05-31-06 photo_2017-03-02_05-31-10 photo_2017-03-02_05-31-15 photo_2017-03-02_05-31-20 photo_2017-03-02_05-31-25

Print Friendly