با توجه به اینکه داشتن خط زیبا به عنوان یک هنر نزد همگان مورد تأیید است و همچنین یکی از راه های مهم ارتقای سطح تدریس و انتقال مفاهیم است، کانون دبیران جوان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی خط نموده است

آقای باقری در رابطه اعلام نمود که که اولین جلسه این گارگاه برای خانم ها در روز یکشنبه 15 اسفند از ساعت 12:30 لغایت 13:30 در کلاس 502 دانشکده معماری برگزار خواهد گردید. و در همین محل و در ساعت 12 این کلاس از روز دوشنبه 16 اسفند برای آقایان برگزار خواهد گردید.

photo_2017-03-07_11-57-21

photo_2017-03-07_11-54-11

Print Friendly