برنامه ی ایستگاه شعر داغ از طرف کانون شعر و ادب راس ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه آغاز و تا ساعت ۱۲:۰۰ ادامه یافت.

آقای صفری در این باره اعلام نمود که در این هفته کانون شعر و ادب میهمان انجمن علمی زبان بود. در این برنامه مشترک هم ایستگاه شعر برگزار گردید و هم نشریه srttu press پخش گردید.

در این برنامه از دانشجویان با چای پذیرایی شد و به مناسبت روز درخت کاری متنی در همین رابطه نیز به دانشحویان علاقمند داده شد.

امید است که با همکاری دانشجویان، برنامه ها بیش از پیش ادامه دار باشند، همان طور که ایستگاه شعر به هفته ی سوم خود رسید.

photo_2017-03-07_11-32-52 photo_2017-03-07_11-33-53 photo_2017-03-07_11-33-58 photo_2017-03-07_11-34-03 photo_2017-03-07_11-34-08 photo_2017-03-07_11-34-12

Print Friendly