جلسه ی اول کارگاه شعر با حضور خوب دانشجویان علاقمند در کلاس 102 دانشکده ی علوم انسانی شماره یک برگزار گردید. آقای صفری دبیر کانون شعر ادب از برنامه های مستمر کانون برای گسترش زبان و ادبیات فارسی و تعمیق مفاهیم شعر پارسی در میان دانشجویان خبر داد. این جلسه تا ساعت 13:30 روز نهم اسفند ماه ادامه یافت.

مدرس این جلسه جناب آقای سید عماد موسوی عزیز بودند.

photo_2017-03-02_05-44-43 photo_2017-03-02_05-45-09 photo_2017-03-02_05-45-15

Print Friendly